Zrealizowano dzięki dofinansowaniu z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Programu:
Niepodległość to Nasza Sprawa