Kpt. inż.Ryszard Piszczecki – Armia Krajowa

Kwatera G-7, Rząd 7, grób 1

Harcerz Szarych Szeregów w Lublinie, żołnierz AK – w kwietniu 1944 po złożeniu przysięgi walczył w oddziale lotnym „Nerwy” w Bychawie , uczestnik Akcji „Burza” jako żołnierz 8 pp AK, został rozbrojony wraz z całym oddziałemprzez Armię Czerwoną w dniu 21.07. 1944r. i uwięziony na zamku lubelskim, po wypuszczeniu z więzienia w marcu 1945r. nawiązał kontakt poakowskim oddziałem „Rysia” i wraz  z nim ujawnił się w lipcu 1945 zdając broń w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego,  pod zmienionym nazwiskiem wyjechał do Koszalina, w marcu 1946r. został aresztowany w Szczecinie – w więzieniu przebywał do 31 grudnia 1948r. Ostatnie 20 lat Prezes Okręgu Koszalińskiego .Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wielce zasłużony dla Koszalina i integracji środowiska kombatanckiego, inicjator budowy /pierwszego w Polsce/ pomnika Gen. Władysława Andersa, Inicjator budowy Pomnika Rtm. Witolda Pileckiego. absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej /dziś Politechnika Koszalińska/.

Odznaczenia: Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Odznaka Akcji „Burza”, Medal „Pro Memoria”, Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i inne.