Por.Julia Kończal – Powstaniec Warszawski

Kwatera R-8, rząd 10, grób 7

Julia Kończal była łączniczką w Powstaniu

Odznaczenia: Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż AK.

Pochowana z mężem Józefem