Por. Tadeusz Przegaliński – Monte Cassino

Pochowany z honorami wojskowymi: Aleja Zasłużonych 2, strona lewa, grób 1.

Urodził się we wsi Biereciszki pow. Lida,w rodzinie żołnierza Legionów Piłsudskiego i uczestnika Wojny polsko-bolszewickiej, po ukończeniu szkoły podstawowej pracował w gorzelni/ojciec był technikiem-specjalistą budowy gorzelni, 9 lipca 1940r. NKWD aresztował ojca- wywieziono go na Syberię, w październiku 1940r. Przegalińscy jako rodzina wroga narodu radzieckiego – została wywieziona z zajmowanego mieszkania, a w dniu 20.06.1941r. deportowana w głąb Związku Radzieckiego do Kraju Ałtajskiego, Tadeusz pracował w sowchozie Czarysz, potem pracował tu jako traktorzysta. W dniu 30.03.1942r. wraz z trzema kolegami podjął udaną ucieczkę z sowchozu. W dniu 10.04.1942r. przedostali się do ośrodka stacjonowania Armii Polskiej w Uzbekistanie. Tadeusz został przyjęty do służby w pododdziale spadochroniarzy w batalionie specjalnym Armii Gen.Wł. Andersa. W sierpniu 1942r. jednostka trafiła do Iraku, a w październiku dostał przydział do nowo sformowanego 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W Kirkuku ukończył kurs sanitarny w specjalności ratownictwo pancerne – został awansowany do stopnia st. ułan. W początku 1944r. trafił do Włoch. W dniu 13 maja 1944r./ w dniu dwudziestych urodzin/ starszy ułan Tadeusz Przegaliński rozpoczął udział w walkach o Monte Cassino i Monte Cairo. W trakcie tych walk wykazał się wyjątkową odwagą ratując rannego żołnierza z pola ostrzału niemieckiego/opisał to Melchior Wańkowicz/. Za ten czyn został odznaczony Krzyżem Walecznych. Przeszedł z Armią cały szlak bojowy. W czerwcu 1946r. znalazł się w Anglii. Po demobilizacji w dniu 25.02.1948r. przybył do Gdyni. Zamieszkał w Łagowie, a od czerwca 1948r. w Sławnie. W styczniu 1951r. trafił do Koszalina i wkrótce podjął pracę w Zarządzie Wojewódzkim PCK. Do niego trafiali weterani walk na wszystkich frontach II Wojny, prowadził także poszukiwania osób zagubionych w wyniku zawieruchy wojennej. W okresie stanu wojennego sprowadzono dzięki niemu setki ton darów z Norwegii/mieszkał tam bardzo energiczny i obrotny syn/. Dary te kierowano do obozów internowanych i dla potrzebujących rodzin.

Odznaczenia: Krzyż Walecznych/1944/, Krzyż Kawalerski OOP/1978/, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino/1945/,Krzyż Więźnia Politycznego/1995/, Krzyż Zesłańców Sybiru/2005/, Brązowa, Srebrna i Złota „Honorowa Odznaka PCK”/1953-1985/,Honorowa Odznaka Sybiraka/1994/, Medal Pro Memoria/2005/, Medal „Za zasługi dla Koszalina/1998/, Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju Województwa Koszalińskiego i inne.

Brytyjskie odznaczenia: Gwiazda za Wojnę 1939-1945/1945/, Gwiazda Włoch/1945/, Medal Obrony/1994/, Medal Wojny/1994/.

– notka na podstawie biogramu Tadeusza Przegalińskiego autorstwa Bogusława Wolfa.