Stanisława i Ryszard Markiewiczowie – Armia Krajowa

Kwatera R-3, rząd 3, grób 147

Żołnierze i oficerowie 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Pochowani w Koszaliniew rodzinnym grobie