Edward Grzechowiak – Powstaniec Wielkopolski,Weteran Wojny 1919-1920.

Pochodzi ze wsi Huby koło Kcyni, w Powstaniu Wielkopolskim walczył z ojcem Józefem, z dwoma braćmi i siostrą w I Batalionie Kcyńskim, W 1920r. w Armii Józefa Hallera, ranny w sierpniu 1920r. walkach z bolszewikami, Po II wojnie przyjechał do Koszalina, Pochowany z żoną :Kwatera R-8, rząd 6, grób 11-12.