Kom.por.Michał Żebrowski – Weteran Wojny 1919-1920, Wojna Obronna 1939

Kom.por.Michał Żebrowski – Weteran Wojny 1919-1920, Wojna Obronna 1939

Na przełomie 1919/1920 walczył w rejonie Pińska w Dywizji Podlaskiej gen. Antoniego Listowskiego, Odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. We wrześniu 1939r. był dowódcą ORP „Żbik”. Został internowany w Szwecji. Po wojnie wyemigrował do USA, W latach 70 wrócił do Polski. Zmarł w Warszawie. Pochowany w Koszalinie: Kwatera G-2, rząd 2, grób 18.