Ignacy Dziarnowski – Powstaniec Warszawski

Ignacy Dziarnowski – Powstaniec Warszawski
Powstaniec Warszawski Ps. „Sztych” , walczył w obronie Elektrowni Warszawskiej, Po wojnie mieszkał w Białogardzie,

Pochowany na Cmentarzu w Koszalinie Kwatera P-5, rząd 2, grób 2.