kpt. Andrzej Różycki „Zjawa”

Pochowany w Żukowie k. Sławna

Kpt. Andrzej Różycki urodził się 15 sierpnia 1924 r. w Grudziądzu, zmarł 13 stycznia 2014 r. w Sławnie. Jego rodzice – Stefan i Helena byli właścicielami ziemskimi z Wlewska. Po śmierci ojca (w 1937 r.) i zajęciu rodzinnej miejscowości przez Niemców w 1940 r. rodzina Różyckich wysiedlona została do Generalnej Guberni. Złożył przysięgę żołnierza Armii Krajowej w 1941 roku w wieku zaledwie 17 lat wstępując do Narodowej Organizacji Wojskowej. Ukończył gimnazjum na tajnym komplecie i kurs oficerski. W latach 1941-44 działając pod pseudonimem „Kania” związany był z podziemiem. Walczył będąc członkiem m.in. grupy dywersyjnej i oddziału partyzanckiego „Wilk”, był też przewodnikiem i łącznikiem. Po wkroczeniu na ziemie polskie Armii Czerwonej w roku 1945 był kilkakrotnie aresztowany przez NKWD, UB. Po udanej ucieczce ponownie zajął się działalnością konspiracyjną. Razem m.in. ze Stanisławem Ballą ps. „Sowa” utworzył oddział antykomunistycznej partyzantki, który wchodził w skład Pomorskiej Brygady Ruchu Oporu Armii Krajowej „Znicz”. Najpierw był dowódcą drużyny a od marca 1946 r. dowódcą II plutonu i zastępcą „Sowy”. Działał na terenie obecnego powiatu nowomiejskiego, chroniąc mieszkańców ziemi lubawskiej przed terrorem NKWD, MO oraz UB. Po poddaniu się amnestii studiował w latach 1948-52 na wydziale leśnym SGGW w Warszawie, po ukończeniu którego rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Darłowo. W marcu 1953 r. osiedlił się w Żukowie, gdzie do emerytury pełnił funkcję Nadleśniczego. Przez 40 lat pracy zawodowej na ziemi sławieńskiej wychował wiele pokoleń młodych leśników. Zyskał szacunek zarówno wśród współpracowników, podwładnych jak i sąsiadów. Jako mieszkaniec Gminy Sławno wszystkim służył swoją pomocą i wsparciem. W ostatnim czasie aktywnie kultywował pamięć o „Żołnierzach Wyklętych”, zaangażował się w ujawnianie szczegółów działalności oddziału „Sowy”, wskazanie miejsc, w których ofiary złożyli jego polegli koledzy oraz zlokalizowano depozyty. Na kartach wydanej w 2012 r. książki Ewy Rzeszutko pt. „Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy” zebrane są relacje i wspomnienia A. Różyckiego. Publikacja poświęcona jest pamięci „Sowy”, „Wilka”, „Zjawy” i „Cichego” oraz dziesiątek tysięcy innych żołnierzy AK: więzionych, przetrzymywanych w obozach pracy, poległych i skrytobójczo zamordowanych. W dniu 3 maja 2012 r. Minister Obrony Narodowej mianował Andrzeja Różyckiego na stopień kapitana.