kpt Zbigniew Perzyński „Piast”

Zbigniew Perzyński „Piast” (ur. 1926, Wilno) – partyzant 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem kpt. Gracjana Froga „Szczerbca”, uczestnik m.in. bitwy pod Murowaną Oszmianą i operacji „Ostra Brama”. Po wkroczeniu Armii Czerwonej za odmowę wstąpienia do NKWD był więziony i torturowany przez kilka miesięcy w więzieniu na Łukiszkach. W 1950 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i spędził trzy miesiące w gdańskim areszcie UB.

Cmentarz w Koszalinie

Nr kwatery: R-34
Rząd: 11
Nr grobu: 7