Waldemar Eligiusz Bednarz – Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie

Partyzant Batalionów Chłopskich z Puszczy Solskiej pseudonim „Szum”, Uczestnik Akcji „Burza”,

Pochowany na Cmentarzu w Koszalinie Kwatera G-2, rząd 8, grób 15.