Andrzej Kleniewski – Armia Krajowa

Pochowany w Koszalinie: Kwatera R-24, rząd 16, grób 3