Bonifacy Malepszy- Armia Krajowa

Żołnierz Armii Krajowej Pochowany:Kwatera R-25, Rząd 21,grób 15