Eugenia Krakus – Armia Krajowa

Szare Szeregi, Pochowana z mężem Feliksem; Kwatera P-22, rząd 4, grób 3.