Franciszek Dembowski – Armia Krajowa

Porucznik AK ps.Sokół, Urodził się we wsi Rogożajny pow.Suwałki, zaprzysiężony w XI.1939r. na warszawskiej Pradze, XI 1939 -IV 1942 Rejon III Grochów, IV 1942 – VII 1944 „Wachlarz” Baranowicze.1926/28 Szkoła Pchor. Rezerwy Kawalerii, 1928/38 D-ca Szwadronu, VII 1944 – V 1945 D-ca Plutonu, V 1945-18.08.1946 Z-ca D-cy Plutonu Obrony Sztabu.Pochowany: Kwatera 45-53, Rząd 10, grób 13.