Kpt. Antoni Lasota – Armia Krajowa

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, mianowany na stopień podporucznika rezerwy w korpusie oficerów piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939r. W czasie wojny oficer działu Łączności Zagranicznej Oddziału V/dowodzenie i łączność/ Komendy Głównej Armii Krajowej. W maju 1944r. wysłany do Budapesztu celem poinformowania tamtejszej bazy o sytuacji w KG AK. Tam przebywał do końca wojny.

Kwatera R-9, rząd 12, grób 22.