Kpt. Mieczysław Dowgiałło – Armia Krajowa

Żołnierz 27.Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK ps.”Marian”.

Odznaczenia: Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski OOP,

Pochowany na cmentarzu w Koszalinie: Kwatera P-16, Rząd 11, grób 42.