Plut. Kazimierz Matysko

Pionier, żołnierz AK, oraz czołgista 1 Armii WP.

Pochodził z Wołynia – Kresów Wschodnich II RP. Działalność konspiracyjną pod pseudonimem „Ołówek” rozpoczął w 1942 r. w Polskim Związku Powstańczym. Od 1943 r. do maja 1944 r. jako żołnierz 12 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, brał czynny udział w walkach z oddziałami Nacjonalistów Ukraińskich UPA oraz Niemieckim Wehrmachtem. W sierpniu 1944 r. stał się żołnierzem LWP – czołgista 4 Pułku Czołgów Ciężkich w ramach 1 Armii WP. Przeszedł szlak bojowy poprzez Wał Pomorski, Odrę do Berlina. Był dwa razy ranny, pierwszy raz w walkach na ulicach Kołobrzegu i drugi raz ciężko ranny pod Berlinem.

W 1946 r. zamieszkał w Koszalinie, gdzie pracował jako kierowca w TOR. Od 1949 r. do przejścia na emeryturę w Służbie Więziennej w Koszalinie w stopniu starszego przodownika.

Odznaczenia:  – Krzyż Walecznych, Odznaka Grunwaldu, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.