Por. Marek Kociatkiewicz – żołnierz 2.Dywizji Strzelców Pieszych

Lwowianin herbu Doliwa – absolwent Uniw. Lwowskiego – ekonomista, w 1939r. wójt miejscowości Żubracze na Podkarpaciu -żołnierz Wojny Obronnej , przedarł się przez Węgry do Francji, tutaj w stopniu kaprala żołnierz Gen.Bronisława Prugar-Ketlinga 2.Warszawskiego Strzelców Pieszych, walczył w Alzacji, w związku z wyczerpaniem się amunicji 2.Dywizja przekroczyła granicę Szwajcarii, internowany w Melchnau i Pfaffnau, – był asystentem w Wyższej Szkole Handlowej w Sirnach, 8 maja 1945r.wydalony ze Szwajcarii, w dniu 15 grudnia 1945r. wyjechał do Anglii ,a w 1949r. – trafił do Koszalina, podjął pracę w bankach.

Kwatera R-26, rząd 14, grób 1-2