Stanisław Kowalewski – Armia Krajowa

Żołnierz Armii Krajowej, więzień łagrów sowieckich,

Pochowany:Kwatera 45-53, rząd 16, grób 24