Antoni Sokołowski

Armia Krajowa Żołnierz AK „Prawdzic” . -Pochowany Kwatera G-1. rząd 2, grób 13,