Kombatanci II wojny światowej pochowani na cmentarzu w Dobiesławiu

Roman Berezka 1923-2011

Stanisław Bronowicki 1922-1996

Zygmunt Gębka 1926-1999

Stanisław Grzegorczyk 1915-1980

Józef Karmelita 1915-2002

Jan Kazimierczak 1924-2002

Florian Kołodziejczyk 1906-1983

Wacław Leszcz 1902-1998

Władysław Panek 1916-1985

Stefan Robak 1914-1995

Zygmunt Różycki 1900 – 1982

Władysław Skoczek 1910-1990

Stanisław Strzałkowski 1922-1944

Wacław Sumigowski 1916-1993

Stanisław Szmyjda 1912-1987

Wintenty Wiśniewski 1906 – 1998

Kazimierz Wysokiński 1917 – 1978

Władysław Zaręba 1922 – 1995

Julian Zielonka 1912 – 1993