Tadeusz Piątkowski – Armia Krajowa

27 Dywizja Armii Krajowej \”Wołyńska\” Pochowany: Kwatera R-13, rząd 6, grób 2.

Location not found