Władysław Sikora – Armia Krajowa

Pochowany: Kwatera P-17, rząd 5, grób 10.