MARIA STARYSZAK – OZIEWICZ PS. „CZUCHA”

Por. Maria Staryszak-Oziewicz ps. „Czucha” urodziła się 25 maja 1925 roku w Warszawie. W 1943 roku została zaprzysiężona w szeregi Armii Krajowej. Podczas powstania warszawskiego służyła jako sanitariuszka w IV Zgrupowaniu „Gurt” Armii Krajowej na Śródmieściu. Po upadku powstania dostała się wraz z matką i młodszą siostrą do niemieckiej niewoli. W sierpniu 1945 roku wróciła do Polski. Ukończyła studia medyczne, stomatologię. Po wojnie wyszła za mąż za oficera Narodowych Sił Zbrojnych − Czesława Oziewicza (zm. 2011 r.), bratanka płk. Ignacego Oziewicza − założyciela i pierwszego Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych. Porucznik Maria Staryszak-Oziewicz była wieloletnim członkiem Związku Inwalidów Wojennych RP. Za swoje zasługi została odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP. Zmarła 7 sierpnia 2021 roku w Koszalinie.

Pochowana na cmentarzu w Koszalinie:

Nr kwatery: P-13
Rząd: 12
Nr grobu: 5