Por. JAN FOŁTYN ps. „JASTRZĄB”

Urodził się 27 V 1924 roku we wsi Posada koło Radomia w wielodzietnej rodzinie polskiej.

Po wybuchu II Wojny Światowej w czasie nauki w Technikum Ogrodniczym w Wacynie przymusowo zatrudniony do budowy dróg w niemieckiej firmie Stanke.

Uciekł i wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, gdzie przeszedł podstawowe szkolenie wojskowe.

Po pacyfikacji rodzinnej wsi miał być wywieziony do obozu w Oświęcimiu jednak udało mu się uciec z transportu kolejowego.

Od 1943 roku został żołnierzem Okręgu Radomsko – Kieleckiego Armii Krajowej w Obwodzie Radom i Podobwodzie Wolanów pod zwierzchnictwem ppor. Ignacego Lechowicza ps. „Marek” i dowództwem por. Edwarda Mickiewicza ps. „Zryw”.

Brał udział w akcjach dywersyjnych (głównie przerywaniu niemieckiej łączności i zdobywaniu broni).

W listopadzie 1943 roku patrol dywersyjny Podobwodu Wolanów obezwładnił w Radomiu kasjerów PKO przewożących pieniądze do Deutsche Bank i konfiskowali ok. 1 mln. złotych.

W marcu 1944 roku patrol dywersyjny Podobwodu Wolanów pod dowództwem Mieczysława Płochockiego ps. „Mietek” zniszczył w gmachu Arbeitsamtu w Szydłowcu listy osób do wywózki na przymusowe roboty do Rzeszy, zlikwidował nadinspektora E. Micha i zorganizował pod dowództwem por. Jerzego Sztajgernwalda ps. „Rozłóg” zasadzkę koło wsi Ciepła zdobywając karabiny i pistolety maszynowe.

W sierpniu 1944 roku został zmobilizowany do 72 Pułku Piechoty i uczestniczył w akcji „Burza”.

Po rozwiązaniu Armii Krajowej, przed zakończeniem wojny w kwietniu 1945 roku ożenił się.

W sierpniu 1945 roku przyjechał do Białogardu, po czym objął gospodarstwo rolne w Zajączkowie koło Połczyna – Zdroju, które prowadził do roku 1964.

W 1948 roku po amnestii dla żołnierzy Armii Krajowej ujawnił się władzom komunistycznym, a ponieważ nie brał udziału w walce z okupantem sowieckim nie był represjonowany.

Po roku 1964 pracował przy budowie dróg wykorzystując wiedzę zdobytą w początkach wojny od Niemców.