HENRYK KIETRYS PS. „TYGRYS”

Opis:

Henryk Kietrys ps. „Tygrys” (ur. 1927, Wilno) pochodzi z rodziny robotniczej. W 1943 roku, by uniknąć wywiezienia na roboty do Niemiec, podjął pracę w warsztatach samochodowych HKP nadzorowanych przez Niemców. W lipcu 1944 roku wstąpił w szeregi 1. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej „Juranda” i brał udział w operacji „Ostra Brama”. 8 stycznia 1945 roku został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu na Łukiszkach, w lipcu wywieziono go do łagru w Jełszance koło Saratowa. Potem przebywał w łagrach w Astrachaniu i Kutaisi, gdzie pracował przy montażu fabryki Opla, wywiezionej przez sowietów z Niemiec. Do Polski wrócił w październiku 1948 roku i osiedlił się w Koszalinie, gdzie odnalazł rodzinę repatriowaną z Wilna. W lutym 1949 roku rozpoczął pracę w Pierwszej Pomorskiej Spółdzielni Mechaników Samochodowych, w październiku powołano go do wojska, służbę zasadniczą zakończył w 1952 roku. W latach 1953-1990 pracował w Centrali Mat-Bud w Koszalinie, ukończył wieczorowe Liceum Ogólnokształcące i Studium Prawno-Ekonomiczne.

ZMARŁ 2022-08-29

POCHOWANY NA CMENTARZU W KOSZALINIE

Nr kwatery: P-14
Rząd: 16
Nr grobu: 9