kpt. Gustaw Dach ps. Wołyniak

urodzona 22- 10-1925 Zastawie ( obecnie Ukraina)

Gustaw Dach ps. „Wołyniak” urodził się 24 października 1924 roku w miejscowości Zastawie na Wołyniu. Był synem Mikołaja Dacha, osadnika wojskowego i legionisty marszałka Piłsudskiego. We wrześniu 1939 roku rodzina Dachów ewakuowała się przed wkraczającymi wojskami sowieckimi na tereny Podkarpacia.

W czasie niemieckiej okupacji Gustaw Dach, pod pseudonimem „Wołyniak”, prowadził działalność niepodległościową w szeregach Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej na terenie Radymna. Wraz z całym AK-owskim oddziałem por. „Swena” wstąpił do MO w 1944 roku. W dniu 15 maja 1945 roku cała grupa AK-owców „zdezerterowała” z MO. „Wołyniak” wstąpił do oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego por. Stefana Woźnickiego ps. „Weuward”. W okresie od maja do października 1945 roku był żołnierzem Zgrupowania Partyzanckiego NZW dowodzonego przez mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”. Po rozwiązaniu oddziału „Weuwarda” pełnił służbę w osobistej ochronie mjr. Franciszka Przysiężniaka w okolicach Wąbrzeźna.

W 1946 roku Gustaw Dach aresztowany został przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na Ziemiach Odzyskanych. Podczas śledztwa i procesu nie udowodniono mu przynależności do AK i NZW. Komunistyczny sąd skazał go na 2 lata więzienia za dezercję z MO. Z więzienia wyszedł w 1947 roku. Zamieszkał w powiecie kołobrzeskim.

Za swą służbę był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa, Medalem Pamiątkowym 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Zmarł 6 lutego 2022 roku w Kołobrzegu. Pochowany na cmentarzu w Rymaniu