Stanisław Wojciechowski „Zagłoba”

żołnierz AK i NSZ