Józef Gieniusz

Pochodził z Krzywokonnej w gminie Zelwa powiat Wołkowysk. W 1939r. walczył z Niemcami. Aresztowany przez sowietów i wywieziony na Syberię. Wyszedł z ZSRR z Armią Andersa. Wrócił w 1946r. do rodzinnej miejscowości i po raz drugi został wywieziony na Syberię w 1951r. Do Polski wraz z rodziną wrócił w 1957r. Pracował jako kierowca.

Zmarł w 1964r. Pochowany w Świdwinie.

Location not found