Mieczysław Sadowski

Piłsudczyk, legionista, deportowany na Syberię, wyszedł z ZSRR z Armią Andersa. Walczył pod Monte Cassino. Po wojnie wrócił do Polski i osiadł w Świdwinie

ur. 1900 – zm. 1981.

Pochowany na cmentarzu w Świdwinie