Władysław Zuba

żołnierz II Korpusu gen. Władysława Andersa, uczestnik bitwy pod Monte Cassino

Władysław Zuba1913-06-301982-10-17sektor 3rząd 1grób 20