ppor. Henryka Roszkowska ps. Kurczak

ppor. Henryka Roszkowska ps. „Kurczak” urodziła się 7 sierpnia 1926 roku w Siedliszczach pow. Chełm. Od sierpnia 1943 roku do lipca 1944 roku służyła jako łączniczka w Armii Krajowej w oddziale por. „Waligóry”. Ppor. Henryka Roszkowska ps. „Kurczak” w szeregi Armii Krajowej wstąpiła w 1943 roku. Uczestniczyła w akcji Burza. Jesienią 1944 roku wyszła za mąż za por. Stefana Brzuszka ps. „Boruta”, który z czasem został dowódcą oddziału partyzanckiego NSZ na Lubelszczyźnie. Była również jego łączniczką.

W czerwcu 1946 roku została aresztowana przez UB. – Mimo brutalnego przesłuchania, nie wydała swojego oddziału To było duże poświęcenie z jej strony. W wyniku tortur straciła dziecko, ale się nie poddała. =

W marcu 1947 roku na mocy amnestii opuściła Zamek Lubelski. W latach sześćdziesiątych zamieszkała w Koszalinie. Ujawniła się w 1990 roku.

Za swoje wybitne zasługi została uhonorowana: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Pro Bono Polonia, Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Honorową „Kolumbowie rocznik 20”.

Pochowana w Koszalinie:

Nr kwatery: G-9
Rząd: 2
Nr grobu: 15
Nazwisko: ROSZKOWSKA
Imię: HENRYKA
Data zgonu: 2023-02-19