ppor. Stanisław Rudnicki ps. Wierzba

Armia Krajowa
Nowogródek

15.07.1923

18.02.1999

Ustka Sektor 4, Rząd 1, Nr grobu 14 (licząc od Krzyża Katyńskiego)