ppor. WP Kazimiera Preś ps. „Ruda”

  • Sektor A
  • Rząd 5
  • Nr grobu 11

ur. 19.08.1923

zm. 27.03.2022

ppor. Kazimiera PREŚ (ur.1923) o pseudonimie Ruda była łączniczką w Batalionach Chłopskich w latach 1942-1943, aresztowana przez Niemców i wywieziona na roboty przymusowe w głąb Niemiec. Odznaczona Krzyżem Batalionów Chłopskich i Odznaką za Zasługi dla Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.