ppor. WP Kazimiera Preś ps. „Ruda”

Sektor A Rząd 5 Nr grobu 11 ur. 19.08.1923 zm. 27.03.2022 ppor. Kazimiera PREŚ (ur.1923) o pseudonimie Ruda była łączniczką w Batalionach Chłopskich w latach 1942-1943, aresztowana przez Niemców i wywieziona na roboty przymusowe w głąb Niemiec. Odznaczona Krzyżem Batalionów Chłopskich i Odznaką za Zasługi dla Kombatantów RP i Byłych...

ppor. Henryka Roszkowska ps. Kurczak

ppor. Henryka Roszkowska ps. "Kurczak" urodziła się 7 sierpnia 1926 roku w Siedliszczach pow. Chełm. Od sierpnia 1943 roku do lipca 1944 roku służyła jako łączniczka w Armii Krajowej w oddziale por. "Waligóry". Ppor. Henryka Roszkowska ps. „Kurczak” w szeregi Armii Krajowej wstąpiła w 1943 roku. Uczestniczyła w akcji Burza....

ppor. Władysław Buć (1924-2017)

Żołnierz 2. Armii Wojska Polskiego Urodził się 22 lutego 1924 roku we wsi Kornalowice niedaleko Samboru (dzisiejsza Ukraina). Ukończył tam kilka klas szkoły powszechnej. W 1940 roku został wysłany na roboty przymusowe do łagru w miejscowości Bołdys. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy wrócił do swojego domu, gdzie pomaga rodzicom w...

por. Waleria Kot (1919-2021)

Pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Żukowie Sanitariuszka 1. Armii Wojska Polskiego Waleria Kot (z d. Owczyńska) urodziła się 8 sierpnia 1919 roku w miejscowości Krasne. Młodość spędziła w rodzinie polsko-rosyjskiej na terenach należących do Związku Radzieckiego w okolicach Stalingradu (dziś Wołgograd). Cudem uniknęła wraz z rodziną aresztowań i represji w...