ppor. Henryka Roszkowska ps. Kurczak

ppor. Henryka Roszkowska ps. "Kurczak" urodziła się 7 sierpnia 1926 roku w Siedliszczach pow. Chełm. Od sierpnia 1943 roku do lipca 1944 roku służyła jako łączniczka w Armii Krajowej w oddziale por. "Waligóry". Ppor. Henryka Roszkowska ps. „Kurczak” w szeregi Armii Krajowej wstąpiła w 1943 roku. Uczestniczyła w akcji Burza....

kpt. Jan Kordeczka „Pomsta”

kpt. Jan Kordeczka ps. "Pomsta" -łącznik, partyzant, egzekutor 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej oraz Oddziału Samoobrony "Łazika", żołnierz wyklęty, uczestnik rozbicia więzienia UB w Limanowej 17 kwietnia 1945 roku oraz wielu akcji bojowych na Podhalu przeciwko władzy komunistycznej, następnie działający w konspiracji na Dolnym Śląsku do 1946r. W latach...

Józef Kiniorski

żołnierz i mechanik w czołgu Sherman w 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka. Józef Kiniorski po wojnie powrócił do Polski. Nie mam zbyt wielu informacji o tym bohaterze, ale te które mam wystarczą aby przypomnieć tą zapomnianego żołnierza z Pierwszej Brygady Pancernej Generała Maczka. Józef Kiniorski urodził się 20 listopada...

Stanisław Fronczek

Żołnierz Batalionów Chłopskich ur. 01,08,1923 Nr kwatery: G-11Rząd: 4Nr grobu: 27Nazwisko: FRONCZEKImię: STANISŁAWData zgonu: 2011-10-31

Henryk Dziurdź

Żołnierz i harcerz Szarych Szeregów Nr kwatery: G-11Rząd: 7Nr grobu: 3Nazwisko: DZIURDŹImię: HENRYKData zgonu: 2017-08-02

Kazimierz Doliński

Żołnierz Armii Krajowej Pochowany w Koszalinie ur. 12.11.1928 Nr kwatery: P-42Rząd: 6Nr grobu: 16Nazwisko: DOLIŃSKIImię: KAZIMIERZ MARIANData zgonu: 2016-02-13

Jadwiga Degórska

Żołnierz Wojska Polskiego Nr kwatery: G-KRząd: 4Nr grobu: 15Nazwisko: DEGÓRSKAImię: JADWIGAData zgonu: 2005-05-21

Czesław Cegliński

Żołnierz Armii Krajowej Pochowany w Koszalinie Nr kwatery: P-16Rząd: 4Nr grobu: 12Nazwisko: CEGLIŃSKIImię: CZESŁAWData zgonu: 2013-08-07

Waldemar Bednarz

Żołnierz Batalionów Chłopskich Pochowany w Koszalinie Nr kwatery: G-2Rząd: 8Nr grobu: 15Nazwisko: BEDNARZImię: WALDEMAR ELIGIUSZData zgonu: 2009-08-13

Jerzy Aleksandrowicz

Żołnierz Wojska Polskiego ur. 23.04.1921 Nr kwatery: G-10Rząd: 17Nr grobu: 9Nazwisko: ALEKSANDROWICZImię: JERZYData zgonu: 2007-12-12