Idea

Groby Żołnierzy z I i II wojny światowej, Powstańców Wlkp., Kampanii Wrześniowej Armii Krajowej są rozsiane po terenie całego Pomorza Środkowego, natomiast nie ma bazy danych mówiącej o lokalizacji tych grobów, tak by ludzie chcący upamiętnić bohaterów mogli znaleźć łatwo taki grób i odwiedzić, złożyć kwiaty, zapalić znicz i upamiętnić bohatera. Stąd pomysł by założyć taką bazę danych. Strona którą stworzyliśmy pomaga w odszukania grobu. Często nawet w małej miejscowości.

Wielu żołnierzy walczących o niepodległość w Xxw. Osiedlało się na terenie tzw. Ziem Odzyskanych. Żyli i umierali w miejscowościach naszego regionu. Często w tych miejscowościach nie ma kwater żołnierskich czy kombatanckich, a groby naszych bohaterów są rozsiane w różnych miejscach cmentarza, często nieoznaczone. Nie wiadomo że spoczywa tu bohater, żołnierz walczący o wolność Rzeczpospolitej.

Chcemy to zmienić.

Stąd pomysł na tę stronę, gdzie łatwo będzie znaleźć grób bohatera, a następnie odwiedzić go, złożyć znicz, modlitwę i uhonorować.
Baza będzie obejmowała również miejsca pamięci Żołnierzy Walczących o Niepodległość Polski w XX wieku takie jak; pomniki, tablice pamiątkowe, miejsca akcji podziemia zbrojnego.