O nas

Jesteśmy Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej GRYF. Działamy na terenie Koszalina i Pomorza Środkowego. Odtwarzamy Żołnierzy Wyklętych, ze szczególnym uwzględnieniem 5 Wileńskiej Brygady AK, a także żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oddział leśny Armii Krajowej oraz Powstańców Warszawskich. Stowarzyszenie tworzą miłośnicy historii z Koszalina i Pomorza Środkowego, jednak działania prowadzi na terenie całego kraju. Nie prowadzimy działalności politycznej.

Organizowanie rekonstrukcji, pokazów, lekcji historii ożywionej, spotkań z kombatantami to tylko niewielki ułamek szerokich działań, jakie Stowarzyszenie podejmuje na rzecz szerzenia patriotyzmu. Przygotowywane filmy prezentuje w szkołach, edukując dzieci i młodzieży. Nagrania mają formę dokumentów fabularyzowanych i poświęcone są lokalnym postaciom żyjącym w czasach II wojny światowej. Łącznie zrealizowano już dziesięć filmów –tylko w 2020 roku powstały dwa: „Kryptonim BOA” i „Dziewczyny z Powstania Warszawskiego w Koszalinie”. Wszystkie filmy są dostępne w serwisie YouTube na kanale Studio JART.

Poprzez działalność rekonstrukcyjną i filmową, sięgając po sylwetki bohaterów nieznanych, Stowarzyszenie ocala ich od zapomnienia pomoc. Buduje lokalną społeczność. Ponadto, niesie bieżącą, codzienną pomoc kombatantom i żołnierzom AK z działających na Pomorzu organizacji Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Inwalidów Wojennych. Członkowie Stowarzyszenia robią zakupy, organizują wypoczynek, paczki świąteczne, sprzątają groby żołnierzy AK. Troska o drugiego człowieka – wojennego bohatera – to najpiękniejsza oraz najbardziej inspirująca dla dzieci i młodzieży lekcja patriotyzmu.

Władze Stowarzyszenia:
Marcin Maślanka – Prezes
Dariusz Święcicki – Wiceprezes
Magdalena Rymer – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Iwo Meronk- Przewodniczący
Leopold Budniewski- członek KRS

Nr KRS – 0000678501
NIP 669 253 61 21
REGON 367308110